Lovande vaccinförsök mot ebola

Personer som testats med vaccin mot ebola har bildat antikroppar och utan större biverkningar. Detta gör att det ser väldigt lovande ut i försöken att ta fram ett vaccin mot ebola. Det skriver Dagens Medicin.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

ebola vaccineringFörsökspersoner, vid bland annat National Institutes of Health i USA, som testat en vaccinkandidat mot ebola har nu fått lyckade resultat. Alla har nämligen framkallade antikroppar mot ebola efter sin vaccinering.

De tio försökspersoner som fått en högre dos av vaccinet hade också högst antikroppar och några hade också aktiverat ett T-cellsspecifikt immunsvar mot ebola.

Ingen av försökspersonerna upplevde några större biverkningar.

Bakom vaccinet, cAd3-EBO, står företaget Glaxosmithkline. Detta företag står också bakom de andra vaccinkandidaterna som just nu testas i Uganda, Mali, Schweiz, USA och Storbritannien.

Studien är publicerad på Nejm.org.