Svårt med svensk personal till ebolaområden

Trots ett stort behov av vårdperson i de länder som drabbats av ebola, så är det få svenskar som har åkt ner – detta trots ett stort intresse från svensk vårdpersonal.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

svårt med personal till ebolaVäldigt få hjälparbetare från Sverige är på plats i Västafrika. Detta trots att många svenska vårdanställda visar stort intresse för att åka ner och hjälpa.

Orsaken tros istället bero på att det är väldigt få som har den erfarenhet som behövs för att kunna hjälpa till på plats.

”Det vore oansvarigt som arbetsgivare att skicka personer som inte har erfarenheter att arbeta i liknande situationer och som har medicinsk erfarenhet av ebola”, säger Ulrika Loinder, chef för Läkare utan gränsers svenska fältpersonal, till Tv4 Nyheterna.

Därför behöver man i första skede satsa på att utbilda personal. Något som Läkare utan gränser skulle kunna hjälpa till med, men att de även behöver statliga insatser för detta.

För de som har erfarenhet av att arbeta i svåra internationella förhållanden kommer en utbildning snart att starta på Karolinska institutet.

Enligt Margot Wallström, Sveriges utrikesminister, analyseras det nu hur Sverige bäst kan bidra för att motverka ebola och hjälpa drabbade länder.