Infektioner – när din kropp attackeras

Om din kropp blir angripen av virus, bakterier eller svamp så får du en infektion. De flesta infektioner läker ut av sig själva, en del kan förebyggas genom vaccin, en del kan behandlas med antibiotika och en del så som HIV är livslånga.


Influensavirus

Influensavirus.

Vad är en infektion?

Om kroppen har drabbats av en infektion kan den antingen ha blivit angripen av bakterier, virus eller svamp. Kroppen försvarar sig mot detta genom en inflammation.

Symptom på infektion och inflammation

För att försvara sig mot bakterierna, virus eller svamp så får kroppen ofta en inflammation. Om det är ett visst område som har blivit inflammerat är vanliga symptom att området blir rött, varmt och svullet. Om inflammationen är spridd i kroppen så är feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk vanliga symptom.

Vanliga infektioner och dess behandling

Det finns många olika infektioner. Allt från förkylning, som går över av sig själv, till HIV, som är livslång. De infektioner som orsakats av bakterier kan behandlas med antibiotika. Virus kan inte behandlas men däremot kan vissa virus förebyggas genom vaccin. Svamp kan behandlas med svampdödande medel.

Vanliga infektioner hos barn

  • Öroninflammation – Går nästan alltid över av sig själv efter två till tre dagar. Annars kan du antibiotika behövas. Barn under ett år, barn över tolv år och vuxna får alltid antibiotika. Läs mer om öroninflammation här.
  • Svinkoppor – Är väldigt smittsamt men också ofarligt. I de flesta fall kan svinkoppor behandlas med tvål och vatten. Ibland kan antibiotika i krämform behövas smörjas på svinkopporna. Läs mer på Svinkoppor.se.
  • Halsfluss – Går oftast över av sig själv, men om det är bakterier som orsakar halsflussen kan antibiotika påskynda läkandet. Läs mer på Halsfluss.se.

Varningssignaler på allvarlig infektion hos barn

Sök vård om

Om ditt barn inte beter sig normalt, är väldigt trött och missnöjt är det värt att ta kontakt med vården. Starka varningssignaler är om ditt barn känns allvarligt sjukt, inte reagerar på händelser runt omkring, har svårt att vakna och somnar om direkt efter att det väcks eller skriker/gnyr kontinuerligt.

Feber

Ta alltid kontakt med vården om barn under tre månader har feber över 38 grader, barn mellan tre till sex månader har feber över 39 grader, om ett barn i vilket ålder som helst har feber över 41 grader.

Vid lätt infektion

Om ditt barn svarar normalt på sociala signaler, är lättväckt, alert och nöjd så är det väldigt låg risk att ditt barn har en allvarlig infektion.